Có 1 kết quả:

Hù xiàn

1/1

Hù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hu county in Xi'an 西安[Xi1 an1], Shaanxi