Có 1 kết quả:

fáng mén

1/1

fáng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

door of a room