Có 1 kết quả:

biǎn pī

1/1

biǎn pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slab