Có 1 kết quả:

piān xíng dòng wù ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flatworm
(2) phylum of Platyhelminthes