Có 1 kết quả:

Biǎn dan xīng

1/1

Biǎn dan xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Altair and its two adjacent stars