Có 1 kết quả:

diàn xiē

1/1

diàn xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

door latch