Có 1 kết quả:

shàn xíng

1/1

shàn xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

circular sector