Có 1 kết quả:

shān miàn qín

1/1

shān miàn qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as yangqin 揚琴|扬琴, dulcimer