Có 1 kết quả:

shǒu shā chē

1/1

shǒu shā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

handbrake