Có 1 kết quả:

shǒu shā chē ㄕㄡˇ ㄕㄚ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

handbrake