Có 1 kết quả:

shǒu yáo bǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hand crank