Có 1 kết quả:

shǒu bǎn hú lu

1/1

Từ điển Trung-Anh

lever pulley block