Có 1 kết quả:

shǒu zhuó

1/1

shǒu zhuó

phồn thể

Từ điển phổ thông

vòng đeo tay, chuỗi hạt, xuyến

Từ điển Trung-Anh

bracelet