Có 1 kết quả:

shǒu chuí

1/1

shǒu chuí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mallet
(2) drumstick