Có 1 kết quả:

cái jiān wén wǔ

1/1

cái jiān wén wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

talent in both military and civil field (idiom)