Có 1 kết quả:

cái nǚ

1/1

cái nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

talented girl