Có 1 kết quả:

cái qì

1/1

cái qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

talent (usually literary or artistic)