Có 1 kết quả:

cái qì guò rén ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) an outstanding talent (idiom)
(2) surpassing insight and acumen