Có 1 kết quả:

cái mào shuāng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

talented and good-looking (idiom)