Có 1 kết quả:

Zhā lán tún shì ㄓㄚ ㄌㄢˊ ㄊㄨㄣˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhalantun county level city, Mongolian Zalan-ail xot, in Hulunbuir 呼倫貝爾|呼伦贝尔[Hu1 lun2 bei4 er3], Inner Mongolia