Có 1 kết quả:

Zā náng xiàn ㄗㄚ ㄋㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhanang county, Tibetan: Gra nang rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet