Có 1 kết quả:

Zā gé luó sī shān mài ㄗㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zagros mountains of southwest Iran