Có 1 kết quả:

Zhā lài tè qí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jalaid banner, Mongolian Zhalaid khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xing1 an1 meng2], east Inner Mongolia