Có 1 kết quả:

pū shuò ㄆㄨ ㄕㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 撲朔迷離|扑朔迷离[pu1 shuo4 mi2 li2]