Có 1 kết quả:

pū bí

1/1

pū bí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to assail the nostrils (of fragrance and odours)