Có 1 kết quả:

bā tour

1/1

bā tour

giản thể

Từ điển Trung-Anh

handhold (to pull oneself up)