Có 1 kết quả:

bā wū qiān niú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sack the home and lead off the cattle (proverb)
(2) to strip of everything