Có 1 kết quả:

bā chē

1/1

bā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pull oneself up onto a moving vehicle