Có 1 kết quả:

bā dīng

1/1

bā dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cramp