Có 1 kết quả:

bā dīng ㄅㄚ ㄉㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cramp