Có 1 kết quả:

dǎ sǎn

1/1

dǎ sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to hold up an umbrella