Có 1 kết quả:

dǎ jī yuè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

percussion instrument