Có 1 kết quả:

dǎ céng cì

1/1

dǎ céng cì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get one's hair layered