Có 1 kết quả:

dǎ céng cì

1/1

dǎ céng cì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get one's hair layered