Có 1 kết quả:

dǎ qì tǒng

1/1

dǎ qì tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a bicycle pump