Có 1 kết quả:

dǎ huǒ jī

1/1

dǎ huǒ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lighter
(2) cigarette lighter