Có 1 kết quả:

dǎ huǒ jī ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lighter
(2) cigarette lighter