Có 1 kết quả:

dǎ gǎo zi

1/1

dǎ gǎo zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to produce a draft manuscript