Có 1 kết quả:

dǎ dàn qì

1/1

dǎ dàn qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

egg beater