Có 1 kết quả:

dǎ zhì shí qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

a chipped stone (paleolithic) implement