Có 1 kết quả:

dǎ gǔ

1/1

dǎ gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to thresh