Có 1 kết quả:

dǎ gǔ cháng

1/1

dǎ gǔ cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

threshing floor