Có 1 kết quả:

dǎ biān lú

1/1

dǎ biān lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Cantonese) to eat hot pot
(2) hot pot