Có 1 kết quả:

dǎ kāi huà xiá zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to start talking