Có 1 kết quả:

dǎ dùn

1/1

dǎ dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pause