Có 1 kết quả:

dǎ mà

1/1

dǎ mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to beat and scold