Có 1 kết quả:

Tuō kè láo

1/1

Tuō kè láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tokelau (territory of New Zealand)