Có 1 kết quả:

Tuō kè tuō xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Togtoh county, Mongolian Togtox khoshuu, in Hohhot 呼和浩特[Hu1 he2 hao4 te4], Inner Mongolia