Có 1 kết quả:

Tuō kè xùn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Toksun county or Toqsun nahiyisi in Turpan prefecture 吐魯番地區|吐鲁番地区[Tu3 lu3 fan1 di4 qu1], Xinjiang