Có 1 kết quả:

Tuō pí kǎ

1/1

Tuō pí kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Topeka, capital of Kansas