Có 1 kết quả:

tuō pán chē ㄊㄨㄛ ㄆㄢˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pallet jack